Pro Farma Consulting
STRONA GŁÓWNA
ZAKRES USŁUG
REPREZENTACJA - GIF
CERTYFIKACJA SERII
KONSULTACJE GxP
SZKOLENIA
PARTNERZY
DORADZTWO PERSONALNE
LEASING PRACOWNICZY
FORMULARZ
KONTAKT
Pro Farma- złoty środek na biznes farmaceutyczny
STRONA GŁÓWNA

Pro Farma złoty środek na biznes farmaceutyczny

W skład naszej receptury na tajemniczą miksturę opracowaną w ciągu 10 lat poprzez liczne szkolenia  oraz doświadczenie zarówno w korporacjach międzynarodowych jak i lokalnych firmach farmaceutycznych wchodzi wiedza z:

1  Certyfikacji serii  produktów leczniczych
2  Współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie, import
3  Współpracy z Działami Rejestracji w opracowywaniu dokumentacji rejestracyjnej
4  Transferów technologii i analityki oraz wdrażaniu nowych produktów
5  Uruchamiania nowych wytwórni
6  Wdrażaniu systemów jakości
7  Przygotowania wytwórcy / importera  do inspekcji farmaceutycznych
8  Opracowywania dokumentacji GxP (Dokumentacja Główna Wytwórni, Dokumentacja Główna Importera, Standardowe Procedury Operacyjne, Raporty Serii, Instrukcje, Specyfikacje itd.)
9  Wprowadzania Standardowych Procedur Operacyjnych z zakresu Zapewnienia Jakości, Kontroli Jakości, Produkcji, Magazynów, Technicznych
10 Opracowywania umów technicznych
11 Prowadzenia szkoleń z zakresu GxP
12 Monitorowania odstępstw i niezgodności
13 Przeprowadzania audytów wewnętrznych i u dostawców, kwalifikacji dostawców
14 Kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej
15 Walidacji
16 Nadzorowaniu kontroli zmian
17 Opracowywaniu dokumentacji GxP (współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym w zakresie uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie, import)

doprawiona: innowacyjnością, uczciwością, etyką, rzetelnością, terminowością i lojalnością oraz prostotą w działaniu


 
STRONA GŁÓWNAZAKRES USŁUGREPREZENTACJA - GIFCERTYFIKACJA SERIIKONSULTACJE GxPSZKOLENIAPARTNERZYDORADZTWO PERSONALNELEASING PRACOWNICZYFORMULARZKONTAKT